Gegevensbeschermingsverklaring – Webshop BeMe

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij, BeMe VOF, u ervan in kennis stellen dat wij persoonlijke gegevens over u als gebruiker van onze webshop (beme.be) verwerken en gebruiken. BeMe VOF leeft daarbij de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) na.

  1. Welke persoonlijke gegevens verwerken wij waartoe en op basis van welk juridische grondslag?

Persoonlijke gegevens zijn alle vermeldingen over een welbepaald of bepaalbaar natuurlijk persoon die u ons zelf laat weten, die bij ons ontstaan of die op enig andere manier door ons worden verkregen. In het kader van het gebruik van onze webshop verwerken wij onderstaande persoonlijke gegevens van u:

1.1 Stamgegevens

Stamgegevens zijn: naam, volledig adres, geboortedatum, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, evenals uw bankrelatie en mogelijk ook vrijwillig door u verstrekte gegevens (zoals gegevens over uw kredietkaart).

Wij verwerken uw stamgegevens conform artikel 6, lid 1, letter ‘b’ van de eerdergenoemde GDPR om de met u via onze webshop gesloten koopovereenkomst te kunnen effectueren. Zonder verwerking van uw stamgegevens is het afsluiten en effectueren van een koopovereenkomst niet mogelijk.

Voorts verwerken wij uw stamgegevens om u via e-mail onze Nieuwsbrief te sturen als u zich daarop hebt geabonneerd. Via die Nieuwsbrief kunnen wij u informeren over nieuwigheden binnen, en wijzigingen van ons aanbod. De juridische grondslag hiervoor is verankerd via uw instemming, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter ‘a’ van de GDPR.

1.2 Bestelgegevens

Bestelgegevens zijn gegevens die verband houden met door u gedane of afgebroken bestellingen, zoals bestelde artikelen, de gekozen manier van betalen en prijzen. Wij verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter ‘b’ van de GDPR om de overeengekomen bestellingen te kunnen uitvoeren en afrekenen. Zonder deze verwerking van uw bestelgegevens komt geen overeenkomst tot stand en is de overeenkomst niet uitvoerbaar.

1.3 Gebruikersaccount

U kunt een gebruikersaccount aanmaken om uw aankopen in onze webshop te vergemakkelijken. In dat geval slaan wij in uw gebruikersaccount (“Mijn domein”) uw stamgegevens en uw bestelgegevens (als historische gegevens) op. Zo kunt u te allen tijde – mits u zich met succes hebt aangemeld – vroegere bestellingen inzien en nieuwe bestellingen plaatsen zonder uw gegevens opnieuw te hoeven invoeren.

Wij verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter ‘b’ van de GDPR om het door u gewenste gebruikersaccount te kunnen inrichten. Zonder verwerking van deze gegevens is het inrichten van een gebruikersrekening niet mogelijk.

1.4 Verkeersgegevens

Verkeersgegevens zijn gegevens over uw gebruik via het internetadres van onze webshop (beme.be), bijvoorbeeld welke pagina’s u wanneer en hoelang hebt geraadpleegd.

Bij elk gebruik van een pagina van onze webshop worden gegevens over dit gebruik in een verslag opgeslagen, zij het in anoniem gemaakte vorm. Persoonlijke gegevens worden niet vergaard. In het bijzonder maken wij u erop attent dat ook uw IP-adres en de hoedanigheden van uw internetbrowser niet worden vergaard. Lees meer in paragraaf 3 en in paragraaf 4 over plug-ins en cookies . De rechtsgrondslag voor het verwerken van verkeersgegevens is in alle gevallen ons overwegend rechtmatige belang, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter ‘f’ van de GDPR.

  1. Koppelingen

Wij passen koppelingen toe naar andere internetverwijzingen van ons op websites en -diensten van derden, bijvoorbeeld op “social media”-kanalen zoals Facebook, Instagram of YouTube. Voor de verwerking van gegevens van dergelijke dienstverleners op hun website zijn uitsluitend die derden verantwoordelijk en zijn hun kennisgevingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens van toepassing.

  1. Cookies en tracking

3.1 Principiële informatie

3.1.1 Wat zijn ‘cookies’?

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk te kunnen inrichten en om de relevantie van onze reclame-uitingen voor bezoekers aan onze websites te kunnen opvoeren. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die op de vaste harde schijf van de computer van een bezoeker worden weggeschreven. Hiermee is het mogelijk informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren en kan de computer van de bezoeker worden geïdentificeerd. Dit geschiedt ten dele ook door toepassing van zogenaamde tracking pixels die niet op de vaste harde schijf van de computer van een bezoeker worden weggeschreven, maar die net als een cookie nuttig kunnen zijn bij het helpen identificeren van de computer. Hierna worden met ‘cookie’ zowel cookies in technische zin begrepen als cookies in de vorm van tracking pixels en soortelijke technische voorzieningen.

Bezoekt u onze website voor het eerst? Dan treft u op de openingspagina onze kennisgevende tekst voor uw toestemming voor het laten plaatsen van cookies. Raadpleegt u daarna de website en hebt u in met het plaatsen van cookies ingestemd? Dan maakt uw internetbrowser een notitie van uw toestemming zodat wij u die hierboven genoemde kennisgeving niet telkens op elke pagina opnieuw hoeven te tonen. Ontbreekt deze notitie in uw internetbrowser (omdat u bijvoorbeeld de geschiedenis hebt gewist), dan verschijnt de bedoelde kennisgeving weer zodra u onze website opnieuw oproept.

3.1.2 Welke cookies plaatsen wij?

Wij gebruiken op onze website twee soorten cookies: (1) Technisch vereiste cookies zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt is en (2) optionele cookies voor doeleinden als analyseren, volgen en presenteren van reclame-uitingen:

(a) Technisch vereiste cookies

Deze technische cookies zijn onontbeerlijk en stellen u in staat door onze website te bladeren en kunt u alle functies van de site benutten. Dergelijke cookies onthouden bijvoorbeeld welke producten u in het winkelwagentje hebt gelegd en onthouden de voortgang van uw bestelling. De cookies vergaren over uzelf geen informatie die wij zouden kunnen gebruiken voor marktbewerking. Ook slaan ze geen informatie op over de verschillende sites die u op het internet hebt bezocht. Deze cookies zijn dus sessie-specifiek en vervallen na de sessie… dus na uw bezoek aan onze site. Door het gebruik van deze soort cookies buiten werking te stellen wordt de functionaliteit van de website geheel of ten dele ingeperkt.

(b) Cookies ten behoeve van het analyseren, volgen en tonen van reclame-uitingen

Analysecookies vergaren informatie over hoe alle bezoekers tezamen een website raadplegen, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest frequent worden opgevraagd en of u foutmeldingen van de website hebt ontvangen. Deze cookies registreren geen gegevens aan de hand waarvan een individuele bezoek kan worden geïdentificeerd. Alle door middel van deze cookies vergaarde informatie is uitsluitend bedoeld om de werking en het dienstbetoon van de website te begrijpen en te verbeteren. Wij maken – om onze website te kunnen analyseren – gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. De door gebruik van Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en die informatie wordt dan ook daar opgeslagen. Google zal uw IP-adres – door de IP-anonimisering op deze website werkzaam te maken – inkorten mits u onze site bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een land, aangesloten bij de Europese Economische Ruimte.

Cookies om u te volgen of om u reclame-uitingen te tonen worden toegepast om die uitingen gericht op u en uw belangstelling toe te snijden. Ze zijn er ook voor bedoeld om in te perken hoe vaak u dezelfde reclame-uiting te zien krijgt, om de effectiviteit van de reclamecampagne te meten en om het gedrag van mensen te begrijpen nadat ze een reclame-uiting hebben gezien. Deze cookies worden gebruikelijk door reclamenetwerken met toestemming van de aanbieder van de website (dat wil zeggen: in dit geval wij dus) op de site van die aanbieder geplaatst. Zulke cookies detecteren dat een gebruiker een website heeft bezocht en geven deze informatie door aan andere bedrijven, zoals reclamebureaus of passen daarop hun reclame dienovereenkomstig aan. Vaak zijn die cookies geïntegreerd in de functionaliteit van de website zoals die door deze bedrijven worden geboden. Wij gebruiken deze cookies om een koppeling naar sociale netwerken te maken. Deze kunnen dan informatie over uw bezoek verder verwerken om de reclame-uitingen op andere websites gericht op u af stemmen, om de door ons gebruikte reclamenetwerken informatie over uw bezoek te verstrekken zodat zij u naderhand aan de hand van uw bladergedrag precies die reclame-uitingen kunnen presenteren waarvoor u potentieel daadwerkelijk interesseert.

Door deze soort cookies buiten werking te stellen beperkt u de functionaliteit van onze website echter niet. Thans passen wij deze soort cookies en volgtechnieken toe, afkomstig van het bedrijf van Google Analytics (zie paragraaf 3.2).

3.2 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van die dienst is Google Inc., gevestigd op het adres 1600 Amphitheatre Parkway te Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika. Google Analytics past eveneens de zogenaamde ‘cookies’ toe.. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gebruikelijk overgebracht naar een server van Google, gesitueerd in de Verenigde Staten van Amerika, en daar opgeslagen.

Google zal uw IP-adres – door de IP-anonimisering op deze website werkzaam te maken – inkorten mits u onze site bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een land, aangesloten bij de Europese Economische Ruimte. Uitsluitend in geval van uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. Google zal in opdracht van de exploitant van deze website de bedoelde informatie gebruiken om uw manier van gebruik van de website te evalueren, om rapportages over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, aan gebruik van website en internet gerelateerde diensten voor de exploitant van deze website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw internetbrowser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere door Google verzamelde gegevens gecombineerd.

U kunt het wegschrijven van cookies verhinderen via de desbetreffende instelling van uw internetbrowser. Wij maken u er echter op attent dat u in dat geval niet alle functies van deze website onverkort zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het door Google vastleggen en verwerken van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) verhinderen, door de via onderstaande koppeling bereikbare insteekroutine voor uw internetbrowser in te lezen in uw computer en door die ingelezen insteekroutine te installe: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor deze “Browser-Add-On” of voor bladerprogramma’s op mobiele toestellen kunt u deze koppeling aanklikken om voor de toekomst elke registratie door Google Analytics binnen deze website te verhinderen. Deze exclusie-optie (“Opt Out”) werkt uitsluitend in het internetbrowser en uitsluitend voor dit domein). Daartoe wordt de betreffende “opt out”-cookie op uw toestel weggeschreven. Wist u uw cookies voor dit bladerprogramma? Dan moet u opnieuw deze koppeling aanklikken.

  1. Recht te herroepen

U kunt het door u verleende recht om derden gegevens te laten verwerken ten behoeve van marktbewerking te allen tijde herroepen. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van het uw gegevens voor toezending van nieuwsbrieven. Wij zijn dan wettelijk verplicht het vergaren, verwerken en gebruiken van gegevens te beëindigen.

Mochten wij persoonlijke gegevens van u verwerken op basis van een rechtmatig belang op basis van artikel 6, lid 1, letter ‘f’ van de GDPR, dan kunt u die verwerking te allen tijde om redenen, voortvloeiende uit uw bijzondere situatie herroepen. Wij zullen vervolgens toetsen of ons rechtmatig belang bij deze verwerking van gegevens prevaleert of dat uw belang door uw bijzondere situatie prevaleert. In die laatstgenoemde situatie zullen wij het verwerking van uw gegevens conform uw herroeping staken. Wij zullen in dat geval ook alle onderhanden en eventuele toekomstige bestellingen niet kunnen afwikkelen.

  1. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden ten behoeve van enige marktbewerking.

Het doorgeven van persoonlijke gegevens aan een derde vindt uitsluitend plaats indien en voor zover (i) dat voor het afwikkeling van onze contractuele relatie vereist is (in het bijzonder het doorzetten naar een partner die voor uw bestelling nut is), (ii) wij wettelijk daartoe verplicht zijn of (iii) als dat vereist is voor nakoming van de contractuele relaties of andere met u gesloten overeenkomsten evenals als onze rechten en vorderingen zulks verlangen.

  1. Bescherming

Wij treffen in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen om te borgen dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd tegen verlies, onjuiste wijzigingen of onbevoegde toegang door derden . De maatregelen worden doorlopend aangepast bij verbeterde technische mogelijkheden.

  1. Duur van de gegevensopslag

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op zolang het doel van die opslag blijft bestaan en daarom opslag verlangt. Wij bewaren uw stamgegevens en bestelgegevens zolang als nodig is om de bestelling af te wikkelen of voor zolang in opslag is voorzien in de EU-Verordening en in de geharmoniseerde nationale verordeningen, wetten en overige voorschriften.

Uitsluitend gegevens, bewaard ten behoeve van marktbewerking, dus in het bijzonder de verkeersgegevens, worden gewist zodra ons rechtmatig belang bij opslag is vervallen.

  1. Uw rechten

In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR hebt u het recht op informatie, meldingen, doorhaling en inperking van de verwerking te verlangen, uw recht uit te oefenen qua overdraagbaarheid van gegevens en uw recht tot herroeping uit te oefenen. Voorts hebt u het recht eerder verleende toestemmingen te herroepen. Mocht GDPR voorwaarden stellen aan dergelijke rechten, dan geldt dit echter uitsluitend als aan die voorwaarden is voldaan.

Bij de uitoefening van uw rechten moet u uw identiteit aantonen om te voorkomen dat wij informatie verstrekken aan niet bevoegde derden.

Twijfelt u aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens? Informeer ons dan a.u.b. zodat wij die situatie kunnen ophelderen.

  1. Wijzigingen in de kennisgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens

Nu en dan kan het nodig blijken de inhoud van de onderhavige kennisgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens te wijzigen. Wij behouden ons het recht die kennisgeving te allen tijde te kunnen wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de kennisgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens hier publiceren. Brengt u opnieuw een bezoek aan onze site? Dan moet u daarom de kennisgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens opnieuw lezen.

Stand, september 2021

 

Registreer om deel te nemen aan de challenge

Uw registratie is in orde :-)